OTSIKKO

STEINERPÄIVÄKOTI PÄIVÄNSINI

Steinerpedagogiikka uskoo ihmisten synnynnäiseen yksilöllisyyteen. Siihen, että jokaisessa lapsessa jo syntyessään on oma yksilöllinen laatunsa. Tätä erityislaatua kunnioitetaan ja lasta lähestytään siitä syystä tasa-arvoisesti, ihmisenä. Lapsi ei ole vajavainen, joka syntyy ihmiseksi vasta kasvunsa kautta. Lapsi on ainutlaatuinen yksilö, joka ilmentää omaa olemustaan heti syntymästään alkaen. Ajatus yksilöllisyydestä tuo mukanaan erilaisuuden hyväksymisen luonnollisena asiana.

Kun lapsi käyttäytyy aikuisten kannalta hankalasti tai vaativasti lähdemme ensisijaisesti tarkastelemaan lapsen omaa erityislaatua – mitä juuri tämä lapsi haluaa meille sanoa, mitä hän tarvitsee, mitä hänelle pitää sallia tai mitä häneltä rajoittaa. “Poikkeava” käytös saattaa siis ollakin mitä luonnollisinta itsensä ilmaisua juuri tälle lapselle. Se, mitä me usein sanomme uhmaksi tai häiriökäyttäytymiseksi voikin olla juuri lapsen antautumista oman erityislaatunsa toteuttamiselle. Meidän aikuisten tulisi pystyä ymmärtämään kunkin lapsen yksilöllisyys ja vastaamaan jokaisen lapsen omaan erityislaatuun.