Opettajat

Opettajat

Henkilökuntaan kuuluvat steinerpedagogit Tuija Hirvonen, Tiina Luukkonen ja Minna Hoffrén, lähihoitajat Eeva Pakarinen ja Salla Poutanen. Lisäksi päiväkodilla on vuosittain opiskelijoita eri ammatillisista oppilaitoksista sekä nuoria työkokeilussa.

Päiväkotiyhteisö on tärkeä kasvualusta lasten hyvinvoinnille ja sen rakentamisesta vastaavat opettajat. Samoin steinerpedagogiikan toteuttamisesta vastaavat opettajat. Opettajien ja muiden työntekijöiden lisäksi päiväkotiyhteisö muodostuu vanhemmista sekä pääasiassa vanhempien muodostamasta kannatusyhdistyksen johtokunnasta. Näiden kolmen tahon kiinteä yhteistyö turvaa päivähoidon hyvän laadun.